Итгэл, хүндэтгэлтэй архитектурын CG шийдэл нийлүүлэгч